Gepost op

Vervangingen managen met dé vervangingsmanager

De vervanging van leerkrachten in het onderwijs is niet altijd een eenvoudige opdracht, en er is dan ook nood aan een doeltreffend programma om dit overzichtelijker te maken. De Invalpool software is precies de oplossing voor het managen van vervangingen.

De software van Invalpool.nl

InvalPool pakt uit met software die het voor uw organisatie eenvoudiger maakt om het vervangingsbeleid overzichtelijk én efficiënter te houden. De software houdt bijvoorbeeld altijd rekening met de actuele bepalingen en wetten die door de CAO van kracht zijn. Het doel is om uiteindelijk de beste invaller voor de les te vinden en aan te nemen, en ook op juridisch vlak niets aan het toeval over te laten.

De voordelen van de InvalPool software

InvalPool en de software die gebruikt kan worden voor het managen van invallers, bieden enkele voordelen:

1. Optimaal management van invallers
2. Juridisch correct, dankzij de CAO regelgeving en WWZ Proof
3. Juridisch geteste software
4. Het programma is eenvoudig te gebruiken
5. De automatische meldingen maken het vervangingsmanagement eenvoudiger
6. De software is webbased
7. De helpdesk is toegankelijk
8. De inrichting van de software kan aangepast worden

De functies van de InvalPool software

1. Matching

InvalPool zoet automatisch naar de geschikte invaller. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen vereisten, de mogelijkheden van de invaller en de wetgeving.

2. CAO en wetgeving

Er zijn verschillende afspraken gemaakt binnen de CAO die het vervangingsmanagement in goede banen moeten sturen. Dit beleid wordt in de software van InvalPool ondersteund, en er wordt rekening gehouden met de wetgeving en afspraken.

3. Invallersmogelijkheden

De gegevens kunnen bijhouden is van belang om de juiste invaller te bereiken en geen overbodige informatie te hebben. Dankzij de software is dit mogelijk, en kan de beste match snel gevonden worden.

4. Rapportages

Het gebruik van overzichtelijke rapportages zorgt door duidelijkheid, maar ook dat het vervangingsbeleid precies verloopt zoals het hoort.

5. Digitale weekstaat

Het digitaal kunnen beheren en goedkeuren van de gewerkte uren maakt het eenvoudiger om vervangingen te managen. Er wordt heel wat tijd en energie mee bespaart, deels omdat bijvoorbeeld de reiskosten- en afstand automatisch worden berekend.

6. De opslag van documenten

Vervolgens is het met de software mogelijk om ID, CV of VOG documenten op te slaan. Daarbij kan bepaald worden wie de bevoegdheid geeft om documenten te bekijken.

7. Berichtendienst

Contact hebben met gebruikers van de software en vervangers is essentieel om de software doeltreffend te maken.

8. Koppelingen

InvalPool wil verschillende partijen koppelen, en dat kan zowel manueel als automatisch met de gespecialiseerde software.

Een adequate vervanger vinden voor het onderwijs is niet eenvoudig, aangezien er heel wat zaken bij komen kijken. Zo maken het vervangingsbeleid, de samenwerking met andere besturen en de Wet Werk en Zekerheid het nog belangrijker een overzichtelijke planning te hebben.

Excel of andere programma’s bieden dan wel een basisoplossing, meestal is er nood aan een iets meer uitgewerkte software om vervangingen te managen, arbeidsgeschiedenis bij te houden en gegevens te beheren. Dat is precies wat Invalpool kan bieden.